top of page
הרצאות - ד"ר גולן פדידה-פלג

 הרצאות

פיתוח מנהלים ועובדים - סדנא גולן פדידה פלג

פיתוח מנהלים ועובדים

סדרת ההרצאות בתחום פיתוח מנהלים ועובדים נועדות לספק התבוננות בתחומי תוכן שונים הרלוונטיים לארגונים כגון:

  • מנהיגות אותנטית

  • הנעת עובדים

  • סגנונות תקשורת

  • העצמה אישית וקבוצתית

  • ניהול קונפליקטים בצוות ועוד.

 

מטרת ההרצאות להוציא את המשתתפים עם כיווני חשיבה חדשים, ארגז כלים וזוויות התבוננות רעננות על נושאים שקשורים למקומו של הפרט בארגון והתקשורת שלו עם מנהליו, הכפיפים לו וחבריו לצוות ולארגון.

ההרצאות מבוססות על עקרונות הייעוץ הנרטיבי וחוויות מפתח ונקודות מפנה ומותאמות לצורכי הארגון, החטיבה או הצוות.

הרצאות לדוגמא בתחום פיתוח מנהלים ופיתוח עובדים

מנהיגות אותנטית - כיצד נוצרים מנהיגים אותנטיים, שמשפיעים על סביבתם בעבודה ובחיים?
דמות מודל כדמות חיקוי - מה הן דמויות מודל וכיצד נהפוך לבעלי השפעה מעצימה וארוכת טווח על אנשים אחרים.
מה הסיפור שלכם? על כוחם של סיפורים ככלי להתמודדות עם האתגרים בארגון ובחיי היום יום.

מבנה ההרצאה ותכניה המדויקים יקבעו לפי דרישות הלקוח ולאחר הבנת הצרכים.
אורך ההרצאות כשעה ורבע וניתן להעבירן לקבוצות של 10 משתתפים ומעלה.

תקשורת מקרבת

תקשורת הינה אחד המרכיבים המרכזיים בחיינו. אנו נדרשים למיומנויות תקשורת בחיי היומיום שלנו כדי להצליח להתנהל בסביבתנו ולהצליח במערכות יחסים ובקשרי גומלין עם אחרים.
לעיתים, אנשים מאמצים לעצמם הרגלי תקשורת שיוצרים קונפליקטים כגון שיפוטיות, האשמות הדדיות והתגוננות. מטרת ההרצאות בתחום התקשרות המקרבת לבחון דפוסי תקשורת שמגבילים את ההתפתחות האישית ולהציע מודלים לתקשורת שמאפשרים דיאלוג והצלחה במערכות יחסים, בבית בעבודה ובחיים בכלל. 
 
ההרצאות מבוססות על מספר מאפיינים מעקרונות הייעוץ הנרטיבי הנרטיבי:
שפה כיוצרת מציאות - נלמד כיצד השימוש בשפה משפיע על התקשורת עם זולתנו ונלמד על דפוסי שפה, היוצרים תקשורת חיוביות ובונה. 
זיהוי הנרטיב המשותף - לרוב בני האדם יש הרבה במשותף וכשנלמד לזהות את התכונות המשותפות נדע למצוא את עמק השווה במקום ליצור מצבי קונפליקט.
התמקדות בחיובי - פיתוח זווית ראיה אופטימית שמוצאת את הטוב בכל אדם ובכל סיטואציה.

 

העצמה ומוטיבציה

כל אדם חווה במהלך חייו רגעי משבר וקיבעון, או שמבקש הוא לשנות דפוסי התנהגות בעייתים כאלו ואחרים. ההרצאות בתחום ההעצמה והמוטיבציה, נועדו להפגיש את המשתתפים עם סיפורי חיים ודוגמאות של אנשים שחוו משברי חיים והפכו את המשבר להזדמנות לצמיחה, ולהכיר כלים שיאפשרו להם להתמודד עם משברי החיים מולם הם ניצבים. הדוגמאות הנלוות להרצאה באות מתוך עבודתי רבת השנים עם מאות אנשים ומסיפור חיי האישי כאדם שיכול היה למחלת לב נדירה.  
ההרצאות מבוססות על עקרונות מתחום הייעוץ הנרטיבי וחוויות מפתח ונקודות מפנה: לכל אדם יש סיפור חיים.
האופן בו אנו מספרים את סיפור חיינו משפיע על האופן בו אנו חיים אותו.
אדם יכול לייצר שינוי משמעותי בחייו, באמצעות כלים שיאפשרו לו ליצור שינוי בסיפור שהוא מספר על עצמו. 
כולנו חווינו, בשלב או כזה בחיינו, חווית מפתח: חוויה מכוננת אשר הביאה לנקודת מפנה משמעותית בחיינו ויש בה כדי לתת לנו כלים להתמודדות במצבים של משבר וצמיחה.
 
הרצאות לדוגמא בתחום העצמה ומוטיבציה
איך הקריירה של אבא  ובית הספר של אמא, מצמיחים אנשים מתמודדים? - הסיפור המשפחתי ככלי מחזק לנו ולילדנו. 
"מלב פגום ללב רחב" - על הילד שיכול היה למחלה נדירה ועל כוחו של הסיפור שסיפר לעצמו. 
מה הסיפור שלכם?  -  על כוחם של סיפורים ככלי להתמודדות עם אתגרים בארגון ובחיי היום יום
הסיפור הוא אני - על סיפורים שכדאי שנספר לעצמנו גם ברגעים הקשים ביותר של החיים. 

 
bottom of page