top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תgolan peleg fadida

מחוויות מפתח לנקודות מפנה- מהן נקודות מפנה, למה חוויות מפתח חשובות לארגון והאם ניתן "לייצר" אותן?

חלק ב'


מהן נקודות מפנה?

נקודת מפנה היא התוצאה של חווית מפתח. ממש כמו שקרה לי , אחרי השיחה עם אבי. מהלך החיים של האדם מורכב מסך כל המסלולים שבהם הוא עבר. מסלולים אלה מוגדרים כהמשכו של כיוון מסוים או כסך כל הכוחות המניעים אדם לכיוון מסוים. אלו מאופיינים באפקט מצטבר, מאחר שיש בהם כדי להגדיל או להקטין את ההסתברות שהאדם ימשיך באותו הכיוון בחייו. אולם יש פעמים שבהם מתרחשת "הפרעה" במסלול, דהיינו הטיה חדה בכיוון, המשנה את המסלול ובכך גם את היעד הסופי. מה שהופך את השינוי בכיוון לנקודת מפנה הוא החשיבות המכרעת שאנחנו מייחסים לה בחיינו והעובדה שיש בה להוביל למסלול חיים חדש. אבל כדי שבני אדם יוכלו להעריך אם לשינוי במסלול יש חשיבות מכרעת בחייהם הם נדרשים לנקודת מבט רטרוספקטיבית (לראות את הדברים, מספיק זמן אחרי שהתרחשו).
למה זה חשוב?

לחוויות מפתח ונקודות מפנה השפעה הרבה יותר גדולה מכל מסלול חיים (בלימודים, קררירה או במשפחה) שהוא תוצאה של למידה והדרכה מצטברת, שנה אחרי שנה, יום אחרי יום, דקה אחר דקה - כפי שטוענים אלה החווים אותן. נקודות מפנה הן הקובעות את דרך התנהגותם של יחידים עם עצמם ומול אחרים ואת הפרמטרים של המערכת החברתית. לפיכך, כדי להסביר איך מהלך חייו של אדם מושפע מהמסלול שבו הוא הולך חשוב לתת את הדעת על אותם אירועים שהביאו לשינוי בפרמטרים של "המערכת" ולתמורה בכיוון הקריירה או מסלולי חיים אחרים של האדם. חוויות מפתח ונקודות מפנה הם אבן דרך חשובה בחיי הארגון.


א. הן יוצרות רגעי למידה פורצי דרך שיש להם תרומה עצומה להנאה ומוטיבציה בעבודה אצל אנשים, ליצירתיות ויוזמה.


ב. אנשים מגלים באמצעותן, כישורים ומיומנויות שקודם לא ידעו עליהם - יש להן כוח עצום בתהליכים של גילוי עצמי והכרתי.


ג. דרכי ההדרכה המאפשרים הווצרות חוויות שכאלה, מתאימים הן לסביבות עבודה יציבות ומסורתיות והן לסביבות עבודה המשתנות ללא הרף וחדשניות. (שהרי הם לא דורשים תהליכי למידה ארוכי טווח או כאלה המבוססים על למידה מצטברת והדרגתית המחייבת למידה מן הקל לכבד/ מן הבסיס למורכב).


ד. הן מפתח הפותח דלת לתחומי עניין ועיסוק חדשים לאנשים - הן בארגון והן בחיים האישיים - שקודם להתרחשותן, אנשים לא הכירו במשיכה אליהם.


ה. הן מאפשרות לזהות מיהן דמויות המודל (מנהיגים המתפקדים כדמות חיובית לחיקוי), התורמים להיווצרות חוויות שכאלה אצל עובדים ולהשפעות חיוביות על דפוסי חשיבה והתנהגות שליליים ותוקעים, עלייה במוטיבציה ורצון להתפתחות אישית בתפקיד ומעבר לו.


ויותר חשוב: האם ניתן "לייצר" חוויות מפתח ונקודות מפנה?

שבע שנות מחקר בנושא, ראיונות של מאות אנשים במקומות עבודה ומסגרות חינוך ותצפיות מוכיחים מעל כל ספק שכן, ניתן לייצר סיטואציות בעבודה בארגונים שונים ובתהליכי חינוך במסגרות פורמאליות ולא פורמאליות ואפילו בחינוך בתוך המשפחה בבית, אשר מאופיינים בתהליכי למידה, הוראה והדרכה, שמגבירים את הסיכוי להיווצרות חוויות מפתח ונקודות מפנה. ניתן גם ללמד אנשים, לפתח אצל עצמם - מאפיינים, כישורים וסט של ערכים מסוימים המתקשרים למנהיגות והובלה של אנשים וצוותי עבודה - אשר מגדילים את הסיכוי להפוך להיות דמות מודל עבור אחרים. דמות מודל כזו, יוצרת אצל הכפופים לה, חוויות מפתח חיוביות ונקודות מפנה מעצימות שיש להן תרומה אדירה למוטיבציה, יצירתיות ולתפוקה של הארגון.271 צפיות0 תגובות
bottom of page